Doorgaan
Welkom bij SelfService
Beperkt gebruik EduArte (donderdag 16/06/2016)
In verband met de bekendmaking van de examenuitslag voor het VMBO-groen is het op donderdag 16 juni 2016 voor alle ouders/verzorgers en VMBO-groen leerlingen van klas 4 tot ongeveer 12:00 uur niet mogelijk om gegevens te raadplegen via de SelfService module.
N.b.: Examen- en eindresultaten zijn nooit zichtbaar in de SelfService module. Na de bekendmaking van de examenuitslag wordt via de SelfService module de Voorlopige cijferlijst gepubliceerd. Hierdoor is deze lijst vanaf donderdagavond zichtbaar voor de leerling en ouders/verzorgers.
Account geblokkeerd / wachtwoord vergeten
Je account wordt automatisch geblokkeerd als je drie keer achter elkaar een onjuist wachtwoord hebt ingevoerd. Na ruim 2 uur word je account automatisch gedeblokkeerd.

Leerling/student
Ben je je wachtwoord vergeten dan kun je de link op het opstartscherm gebruiken om een nieuw wachtwoord op te vragen. Gebruik hiervoor je school e-mailaccount, want als leerling / student ontvang je nieuwe wachtwoord via je school e-mailaccount.

Ouder/verzorger
U kunt de link op het opstartscherm gebruiken om een nieuw wachtwoord op te vragen. Gebruik hiervoor het prive e-mailaccount, want als ouder / verzorger ontvangt u het nieuwe wachtwoord via het prive e-mailaccount.
Toegang aanvragen door ouder / verzorger
Een ouder / verzorger kan toegang tot de SelfService module aanvragen door een invulformulier te downloaden, in te vullen en per e-mail te sturen naar portal@nordwincollege.nl. Het invulformulier kunt u hier rechts terug vinden.
Hulp nodig bij het gebruik van de SelfService modules?
Stuur s.v.p. een e-mailbericht naar portal@nordwincollege.nl als u tegen een probleem aanloopt. Zet altijd uw gebruikersnaam, de naam / namen van het kind / de kinderen en de onderwijslocatie(s) in uw e-mailtje.
Heb je als leerling of student hulp nodig bij het gebruik van de SelfService modules
Als je tegen een probleem aanloopt ga dan naar de contactpersoon / beheerder van je school. Vaak kan hij / zij je weer snel op weg helpen. Je kunt terecht in:
- Buitenpost bij mevr. Zijlstra;
- Heerenveen bij dhr. Sahar;
- Leeuwarden op het VMBO-groen bij mevr. Fokkema of mevr. Fopma;
- Leeuwarden op MBO 1&2 bij mevr. Dewicke;
- Leeuwarden op MBO 3&4/BBL of MBO Life Sciences bij mevr. Hogenes, mevr. Jansma, of mevr. Schilstra;
- Sneek bij mevr. de Roover.
Inschrijven MBO examens
Handleiding SelfService
Invulformulier voor ouder / verzorger t.b.v. toegang tot de SelfService module
Berichten SelfService