Doorgaan
Welkom bij SelfService
Inlogcode SelfService module van EduArte voor leerlingen / studenten wijzigt op woensdagmiddag 04/02/2015 om 16:00 uur
De inlogcode voor de SelfService module van alle leerlingen / studenten wordt gewijzigd op woensdagmiddag 04/02/2015 om 16:00 uur. Rond dit tijdstip wordt van elke gebruikersnaam de 12VI vervangen door NW. Is je gebruikersnaam op dit moment bijvoorbeeld 12VI12345 dan is het na de wijziging NW12345. Het wachtwoord blijft hetzelfde en wordt bij deze operatie niet gewijzigd. Je merkt verder niets van deze verandering (behalve de aanpassing in je gebruikersnaam). Het zal alleen makkelijker worden, omdat je te maken hebt met minder gebruikersnamen.

Let op: Heb je sinds 1 augustus j.l. je eerste inschrijving bij Nordwin College dan heb je al een gebruikersnaam voor de SelfServicemodule die begint met NW. In dat geval is dit bericht voor jouw NIET van toepassing.
Toegang aanvragen door ouder / verzorger
Een ouder / verzorger kan toegang tot de SelfService module aanvragen door een invulformulier te downloaden, in te vullen en per e-mail te sturen naar portal@nordwincollege.nl. Het invulformulier kunt u hier rechts terug vinden.
Hulp nodig bij het gebruik van de SelfService modules?
Stuur s.v.p. een e-mailbericht naar portal@nordwincollege.nl als u tegen een probleem aanloopt. Zet altijd uw gebruikersnaam, de naam / namen van het kind / de kinderen en de onderwijslocatie(s) in uw e-mailtje.
Heb je als leerling of student hulp nodig bij het gebruik van de SelfService modules
Als je tegen een probleem aanloopt ga dan naar de contactpersoon / beheerder van je school. Vaak kan hij / zij je weer snel op weg helpen. Je kunt terecht in:
- Buitenpost bij mevr. Zijlstra;
- Heerenveen bij dhr. Sahar;
- Leeuwarden op het VMBO-groen bij mevr. Fokkema of mevr. Fopma;
- Leeuwarden op MBO 1&2 bij mevr. Dewicke;
- Leeuwarden op MBO 3&4/BBL of MBO Life Sciences bij mevr. Hogenes, mevr. Jansma, of mevr. Schilstra;
- Sneek bij dhr. Elzinga of mevr. Mulder.
Inschrijven MBO examens
Handleiding SelfService
Invulformulier voor ouder / verzorger t.b.v. toegang tot de SelfService module
Berichten SelfService