Doorgaan
Mededelingen SelfService
Examenuitslagen VMBO-groen (woensdag 11/06/2014)
In verband met de bekendmaking van de examenuitslag voor het VMBO-groen is het op woensdag 11 juni a.s. voor alle ouders/verzorgers en VMBO-groen leerlingen van klas 4 tot ongeveer 12:00 uur niet mogelijk om gegevens te raadplegen via de SelfService module.
N.b.: Examen- en eindresultaten zijn nooit zichtbaar in de SelfService module, maar worden na de bekendmaking van de examen uitslag via de 'Voorlopige cijferlijst' verstrekt aan elke examenkandidaat.
Toegang aanvragen door ouder / verzorger
Een ouder / verzorger kan toegang tot de SelfService module aanvragen door een invulformulier te downloaden, in te vullen en per e-mail te sturen naar portal@nordwincollege.nl. Het invulformulier kunt u hier rechts terug vinden.
Hulp nodig bij het gebruik van de SelfService modules?
Stuur s.v.p. een e-mailbericht naar portal@nordwincollege.nl als u tegen een probleem aanloopt. Zet altijd uw gebruikersnaam, de naam / namen van het kind / de kinderen en de onderwijslocatie(s) in uw e-mailtje.
Heb je als leerling of student hulp nodig bij het gebruik van de SelfService modules
Als je tegen een probleem aanloopt ga dan naar de contactpersoon / beheerder van je school. Vaak kan hij / zij je weer snel op weg helpen. Je kunt terecht in:
- Buitenpost bij mevr. Zijlstra;
- Heerenveen bij dhr. Sahar;
- Leeuwarden op het VMBO-groen bij mevr. Fokkema of mevr. Fopma;
- Leeuwarden op MBO 1&2 bij mevr. Dewicke;
- Leeuwarden op MBO 3&4/BBL of MBO Life Sciences bij mevr. Hogenes, mevr. Jansma, of mevr. Schilstra;
- Sneek bij dhr. Elzinga of mevr. Mulder.
Handleiding SelfService
Invulformulier voor ouder / verzorger t.b.v. toegang tot de SelfService module
Berichten SelfService